* 14.07.2009
(5/6)

Vater
Ch. Joschij vom Sölring Hüs
(Ch Gorijn vom Sölring Hüs x Elmaya van Troybhiko)
Mutter
Tovaritch's Boltushka
(Ch. Pierre-Maitre de Tcheskaia x Helinka vom Sölring Hüs )

Rüden
 
 
 
Aron v. Euskirchenhof (Boy)
 
 
Alshajan v. Euskirchenhof (Pinsel)
 
 
 
 
 
Argonov v. Euskirchenhof (Junior)Alexej v. Euskirchenhof (Dark)Agenjeff v. Euskirchenhof (Pünktchen)

HündinnenAnjewska v. Euskirchenhof (Kragen)
 
 
Avinja v. Euskirchenhof Aljanka v. Euskirchenhof (Red)
 
 
 
Aronja v. Euskirchenhof (Silver)Alesja v. Euskirchenhof (Seven)

 


Amilia v. Euskirchenhof (Dicki)und unser „Krönchen“ 3 Tage jung