Jgd.Ch. Baly-Jar vom Euskirchenhof *01.11.2012

Igrushka Aurora * 25.05.2009

JgdCh. Batjana vom Euskirchenhof * 01.11.2012