Baly-Jar vom Euskirchenhof *01.11.2012

Igrushka Aurora * 25.05.2009

Ch. Anjewska vom Euskirchenhof * 14.07.2009

JCh. Batjana vom Euskirchenhof * 01.11.2012