E-Wurf vom Euskirchenhof *23.09.2021 (5/3)

* 23.09.2021 
(5/3) 


Int. MCh Cherkay of the Wicklow Hunters
(Int. MCh. Ambros of the Wicklow Hunters x Int. MCh. Iskristaja Iskra Wolkowo)
X  
Jg. Ch. Cymabresjeva Viljana
(Ch. Camarov vom Euskirchenhof x Cymabresjeva Orvania)
Rüden

JgCh. Estovan vom Euskirchenhof (Jack)
Foto Desiree Maass
Foto Desiree Maass
Elijan vom Euskirchenhof (Strichli) Alias Walodja
Enigma vom Euskirchenhof (Black)
Egona vom Euskirchenhof (Stromi) Alias Orlando
Evenco vom Euskirchenhof (Red) Alias Jenissei


Hündinnen 

JgCh. E’Milana vom Euskirchenhof (Birdy)
JgCh. Esnaja vom Euskirchenhof (Blitz)
Elea vom Euskirchenhof (Firsty)