E-Wurf vom Euskirchenhof *23.09.2021 (5/3)

* 23.09.2021 
(5/3) 


Int. MCh Cherkay of the Wicklow Hunters
(Int. MCh. Ambros of the Wicklow Hunters x Int. MCh. Iskristaja Iskra Wolkowo)
X  
Jg. Ch. Cymabresjeva Viljana
(Ch. Camarov vom Euskirchenhof x Cymabresjeva Orvania)
Rüden

Estovan vom Euskirchenhof (Jack)
Elijan vom Euskirchenhof (Strichli)
Enigma vom Euskirchenhof (Black)
Egona vom Euskirchenhof (Stromi)
Evenco vom Euskirchenhof


Hündinnen 

E’Milana vom Euskirchenhof (Birdy)
Esnaja vom Euskirchenhof (Blitz)
Elea vom Euskirchenhof (Firsty)